DynaFin Consulting is een consultancybureau en werd in april 2010 opgericht. DynaFin is actief binnen de bank- en verzekeringssector. Op slechts een paar jaar werd DynaFin de leider in zijn specialisatie (Securities Consulting) en zij telt nu meer dan 40 ervaren consultants.

DynaFin Consulting beschikt eveneens over een sterke expertise in human resources, met name in Talent Management (werving en selectie, loopbaanbegeleiding, identificatie van high potentials, coaching,...).

We ondersteunen voornamelijk financiële instellingen (maar zijn ook actief in andere sectoren: de farmaceutische wereld, social profit, publieke sector, retail ...) in hun operationele en strategische ontwikkeling voor diverse projecten (IT, operationeel management, marketing ...) en in hun personeelsbeleid (werving en selectie evaluaties, performance, ontwikkeling...).

Bij dit alles staan onze waarden centraal waaronder integriteit, assertiviteit, partnership,….

Dit maakt dat wij buiten onze activiteiten en projecten een aantal sociaal/culturele/sportieve initiatieven en organisaties wensen te ondersteunen.


Waarom Hockey ?

DynaFin vindt zichzelf terug in het familiale karakter van Hockey dat vandaag nog op een menselijke schaal wordt gespeeld.


Hockey komt overeen met de filosofie van ons bedrijf, en het imago dat we aan onze klanten en onze medewerkers willen meegeven: teamgeest, zin voor inspanning, prestaties en dynamisme. 

Waarom Royal baudouin?

Verder dan de persoonlijke relatie die we al vele jaren met leden van de club hebben ontwikkeld, willen we het groeiproject van de club ondersteunen.

Ook het feit dat er gefocussed wordt op de opleiding en omkadering van de jeugd binnen de Baudouin, en dat heeft al merkwaardige resultaten opgeleverd, is één van de beslissende elementen geweest in de keuze om de club te ondersteunen.

Een echt partnerschip

We hopen dat de samenwerking tussen Royal Baudouin Hockey Club en DynaFin Consulting zich niet zal beperken tot loutere sponsoring. Daarom hebben we ook afgesproken om onze vaardigheden, met name op het gebied van human resources, ten diensten te stellen aan de verschillende leden van de club in de vorm van workshops, die op de club zullen worden georganiseerd (loopbaanadvies, ondersteuning voor het zoeken naar een job ...).

We sluiten af met sportieve groeten.

Manu, David Regis