Wij herinneren U eraan dat op grond van artikel 11 van het Sportief reglement van de KBHB en artikel 14 van het Sportief reglement van de VHL elke speler/speelster die wordt opgesteld in de Senioren competitie (Nationaal of Regionaal) moet beschikken over een medisch attest (kopij is toegelaten) dat niet ouder is dan zes maanden, waarin wordt bevestigd dat hij/zij geschikt is bevonden om hockey te spelen.

Dit medisch attest moet vóór 15 oktober 2015 binnengebracht worden bij de club waar de speler/speelster is aangesloten.

De attesten worden bij de clubs zelf bewaard en kunnen door de federatie en/of de liga opgevraagd en gecontroleerd worden. Binnenkort zullen we op basis van willekeurige trekking overgaan tot algemene controles per ploeg.