Na de training biedt het oudercomite aan ieder kind

een pannenkoek en warme chocolademelk